Luonnonmukainen, kestävä nurmikko

Nurmikon perustaminen

Tuleva nurmikenttä salaojitetaan ja pohjamaa muotoillaan niin, ettei siinä ole vettä kerääviä painanteita. Ennen kylvöä maa kalkitaan ja lannoitetaan. Kalkki parantaa maan rakennetta ja vapauttaa ravinteita nurmiheinien käyttöön.

Kalkitus- ja lannoitustarpeen voi selvittää teettämällä maasta viljavuustutkimuksen ennen nurmikon perustamista.

Nurmikon pinta tasoitetaan, haravoidaan ja jyrätään ennen kylvämistä. Paras kylvöaika on toukokuussa ja kesäkuun alussa, jolloin maassa on vielä luontaista kosteutta. Nurmikon voi kylvää myös syksyllä, elokuusta syyskuun puoliväliin asti, jolloin nurmiheinät ehtivät taimettua ennen pakkasia.

Siemenet kylvetään ristikkäisistä suunnista nurmikentän yli. Siemeniä varataan noin 2–3 kg/100 m2. Kylvön jälkeen siemenet peitetään kevyesti haravoimalla ja kylvös jyrätään.

Talvivaurioiden paikkaus on helppoa

Paras aika nurmikon paikkaukseen on keväällä. Paikattavista kohdista rikotaan maan pinta ja päälle levitetään 1–2 cm:n kerros multaa. Mullan pinta tasataan haravalla. Siemenet kylvetään ja haravoidaan kevyesti pintamultaan. Multa tiivistetään ja kylvöstä kastellaan kunnes siemenet ovat itäneet.

Nurmikolle on oma erikoislannoitteensa

Lannoitustarve riippuu nurmikon käyttötarkoituksesta ja leikkaustiheydestä. Jos nurmikkoa leikataan säännöllisesti ja leikkuujäte on lyhyttä, se voidaan jättää nurmikolle. Leikkuujätteestä palautuu ravinteita hajotustoiminnan seurauksena uudelleen nurmiheinien käyttöön. Tällöin riittää kertalannoitus pitkävaikutteisella nurmikkolannoitteella.

Onko ongelmana sammaloitunut nurmikko?

Sammal ei pysty kilpailemaan terveen ja voimakaskasvuisen nurmikon kanssa. Usein nurmikon sammaloitumiseen on syynä maan liika tiivistyminen, jolloin juuret eivät saa riittävästi happea. Tiivistyneen nurmikon kasvua voidaan elvyttää katteella.

Humusrikkaalla maapohjalla voidaan käyttää lannoitettua hiekkakatetta. Katetta levitetään noin 1 cm:n kerros lyhyeksi leikatulle nurmikolle. Katteen alla maan pieneliötoiminta vilkastuu, mistä seuraa maan rakenteen ja ilmanvaihdon paraneminen sekä juuriston voimistuminen.