Maa hyvään kasvukuntoon

Erilaisilla maanparannustoimenpiteillä pyritään lisäämään maan pieneliöiden ja samalla myös kasvien viihtyvyyttä.

Tiiviitä maita kuohkeutetaan ja karuille sekä helposti kuivuville maille lisätään ravinteita ja kosteutta pidättävää maa-ainesta. Laihoille hiekka- ja hietamaille sekä savisille maille käytetään maanparannukseen lannoitettua ja kalkittua kasvuturvetta.

Kasvuturve nostaa maan humuspitoisuutta ja parantaa siten maan mururakennetta. Hiekka- ja hietamailla turve lisää myös ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä. Kevätmuokkauksen yhteydessä kasvuturvetta käytetään 100–200 litraa/10 m2 ja maa jyrsitään. Pitkäaikaisemman maanparannusvaikutuksen saa käyttämällä turvemultaa tai mustaa multaa, joissa on mukana myös kompostoituja raaka-aineita.

Hyvää maanparannusainetta on myös valmis tai puolivalmis kompostimulta.

VINKKI: Maan humusvaroja voidaan lisätä myös säännöllisellä luonnonlannoitteiden käytöllä.

Kalkitus parantaa kasvien viihtyvyyttä

Useimmat puutarhakasvit viihtyvät, kun maan happamuus eli pH on 6–7. Maan pH-arvo voidaan helposti mitata apteekista tai puutarhamyymälöistä saatavilla pH-liuskoilla. Erityisen tärkeää on mitata happamuus siirryttäessä keinolannoitteiden käytöstä luonnonlannoitteisiin, koska keinolannoitteet happamoittavat maata.

Happaman maan pH:ta voidaan nostaa kalkitsemalla puutarhakalkilla, joka liukenee nopeammin kuin tavalliset kalkkikivijauheet.

Puutarhakalkin voi levittää keväällä tai syksyllä, mieluiten maan muokkauksen yhteydessä. Sitä voi levittää myös pintakalkituksena nurmikentille ja pensasryhmien tai puiden juurelle. Peruskalkitukseen happamille maille saatetaan tarvita 40–100 kg puutarhakalkkia/100 m2, kun taas puutarhan ylläpitokalkitukseen riittää 10–30 kg/100 m2 joka toinen tai kolmas vuosi. Happamuuden poisto savi- ja multamailla vaatii enemmän kalkkia kuin keveillä hiekka- ja hietamailla.

VINKKI:Säännöllinen luonnonlannoitteiden käyttö vähentää maan kalkitustarvetta.

Luonnonmukainen lannoitus hoitaa maata

Kasvaakseen tasapainoisesti kasvit tarvitsevat paljon ravinteita. Lannoitteita tarvitaan korvaamaan ne ravinteet, jotka poistuvat maasta sadonkorjuun ja haravoitavien lehtien mukana.

Luonnonlannoitteet ovat pääsääntöisesti peräisin sekä eläin- että kasvikunnasta ja sisältävät yleensä kaikkia kasvien tarvitsemia ravinteita. Luonnonlannoitteiden etuna on, että ne vilkastuttavat maaperän pieneliötoimintaa ja parantavat siten kasvualustan rakennetta. Luonnonlannoitteiden ravinteista vain osa on välittömästi liukoisessa muodossa; pääosa ravinteista vapautuu kasvien käyttöön kasvukauden aikana hallitusti maan pieneliötoiminnan avulla. Siksi ravinteiden huuhtoutumisriski on pienempi kuin keinolannoitteita käytettäessä.

Peruslannoituksella voidaan nostaa laihan puutarhamaan ravinnetasoa useiden vuosien ajaksi. Peruslannoitus annetaan monivuotisia istutuksia ja nurmikkoa perustettaessa, heikkokuntoisen maan maanparannuksen yhteydessä ja aloitettaessa luonnonmukaista viljelyä.

Kattamalla kaunis mullos

Katemateriaalina käytetään mullan näköistä voimakkaasti lannoitettua kompostimullan ja kuorihumuksen seosta, joka ehkäisee rikkakasvien siementen itämistä.

Lannoittava multakate pitää istutusalueet kauniilla mulloksella ja samalla antaa istutetuille kasveille ravinteita. Ravinteet ovat sitoutuneet pääosin hidasliukoiseen muotoon ja ne vapautuvat pikkuhiljaa kasvien käyttöön. Multakatetta käytettäessä istutettujen kasvien lannoitustarve vähenee.

Oikea aika multakatteen levittämiselle on kevät ja alkukesä. Monivuotisille kasveille sitä ei anneta enää heinäkuun lopun jälkeen. Ennen katteen levittämistä maa puhdistetaan huolellisesti rikkakasveista. Multakatetta levitetään kasvien istutusalueelle maan pintaan, perennoille 2 cm kerros ja puille sekä pensaille 5 cm. Kate ehkäisee rikkakasvien siementen itämistä, mutta ei estä maassa olevien juuririkkakasvien kehitystä.

Lannoittava multakate on nimensä mukaisesti tarkoitettu vain katteeksi – siihen ei suoraan istuteta tai kylvetä mitään. Yksivuotiset kukat, köynnökset ja vihannekset istutetaan kasvupaikalleen ennen multakatteen levittämistä. Kasvimaalla multakate sopii suurien, paljon ravinteita vaativien taimien, kuten kaalin, purjon, maissin ja kurpitsan katteeksi. Yksivuotisten kasvienkasvupaikalla kate voidaan syksyllä muokata maahan.